Новини

Нова инициатива на МИМ отново с висока оценка

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, Сдружение „Международен  институт по мениджмънт“ разработи своята нова инициатива. Тя е с наименование SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ и е продължение надългогодишната ангажираност на организацията в подкрепа на гражданския сектор, младежката работа и работата в мрежа с партньорските страни.

Проектът поставя фокус върху новите за гражданския сектор тенденции на 21-ви век, широко групирани с общия термин социално предприемачество. По-конкретно, инициативата е замислена като съвместно сътрудничество за разработване на адекватни методи за младежка работа, идентифициране на добри практики и разработване на достъпни обучителни материали за дейности по изграждане на капацитет в областта на социалното предприемачество.

Проектът обединява 6 организации от 4 континента: 2 нестопански организации от България и Гърция, които ас активни в областта на младежка и социалното предприемачество, 2 младежки агента от Африка и 2 университета от Бразилия и Мексико, които участват в овластяването на младежка, социалното предприемачество и развитието на общността.

Проект SE-HUB е един от 76-те одобрени за финансиране (от общо 185 депозирани) кандидатури по първата поканата за 2018г. на програма Еразъм 3, ключова дейност Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Очаква се проектът да стартира през м. декември и да бъде финализиран през м. юни, 2020г. Резултатите, които ще бъдат получени в рамките на инициативата включват:

-          Дейности за изграждане на капацитет, вкл. обучение на обучители и нетрадиционно изграждане на капацитет чрез преживяване;

-          Изработване на обучителни материали и база данни с добри практики в областта на социалното предприемачество и социалните иновации в гражданския сектор, представени чрез отворени образователни ресурси и мобилно приложение;

-          Установяване на социално иновационни обучителни центрове в проектните страни, свързани в SE-HUB мрежа;

Местни обучения за мултипликатори. 

  • 25.10.2018

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...