Новини

Стартира проект "Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)"

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за Проект BG05M9OP001-2.005-0149-С01 „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)”по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е с продължителност 20 месеца.

Проектът „ПРОФИЛ” цели подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Създадена иновативна форма на социална услуга в общността и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;
  • Подобрена пригодност и мотивация на бенефициентите за заетост чрез активиране на личностните и професионалните умения;
  • Валоризиране на потенциала и възможните като работна сила на хората, които се грижат за деца с увреждания;
  • Осигурена заетост;
  • Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.

 

Прикачен файл: attachment_1507643793.pdf

  • 30.03.2017

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...