Новини

Стартира проект "Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)"

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за Проект BG05M9OP001-2.005-0149-С01 „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)”по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е с продължителност 20 месеца.

Проектът „ПРОФИЛ” цели подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Създадена иновативна форма на социална услуга в общността и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;
  • Подобрена пригодност и мотивация на бенефициентите за заетост чрез активиране на личностните и професионалните умения;
  • Валоризиране на потенциала и възможните като работна сила на хората, които се грижат за деца с увреждания;
  • Осигурена заетост;
  • Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.

 

Прикачен файл: attachment_1507643793.pdf

  • 30.03.2017

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...