Новини

Oнлайн проучване за обществените възприятия на миграцията

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на миграцията, започна и реализацията на европейският проект NECME "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" в България с участието на Сдружение "Международен институт по мениджмънт". Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз и обединява 17 граждански организации от 16 различни страни. Инициативата се координира от Фондация "Джовани и Франческа Фалконе", която организация се ръководи от роднини и колеги на посветения на борбата с мафията магистрат Джовани Фалконе, убит през 1992г. 

Проектът цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в условията на създаване на нови форми на обществена ангажираност и активно граржданство. 

За по-добро разбиране на настоящата ситуация, днес бе стартирано международно проучване по темата. 

Проучването, изготвено от Палермо (Италия) и Университет за приложни науки Vidzeme (Валмейра, Латвия) ще създаде възможност за документиране и анализиране на възприятията за миграцията и мигрантите в европейското общество, като също така ще  постави фокус как мигрантите се превръщат в жертви на организираната престъпност или биват въвлечени в нея. 

Проучването ще се проведе онлайн през следващите 2 месеца и ще бъде достъпно тук:  https://it.surveymonkey.com/r/8JM68QH

 "Постоянният миграционен поток през последните години повлиява европейското гражданско общество - казва Мария Фалконе, президент на Фондация Фалконе - и всеки от нас трябва да вземе активна роля в проеодоляването на ксенофобията, нетолерантните и дискриминационни поведения." 

Чрез въвличането на различни заинтресовани страни (учители, представители на нестопански организации и европейски агенции, администратори на публични институции, журналисти, законотворци ...) и въвеждането на различни методологии, участниците l  ще бъдат стимулирани да действат като индивидуални граждани или като организирано гражданско общество, за да се улесни включването на мигрантите в европейското общество и да се създаде синергия между гражданското общество и публичните институции, вкл. чрез промотиране ролята на доброволчеството.

  • 19.12.2016

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...

Бизнес образование за устойчиво развитие: ...

Бизнес образование за устойчиво развитие: ...

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...