Дейности

Работим в следните направления:

 • Развитие на образованието, ученето през целия живот и валидирането на неформалното и самостиятелно учене
 • Научни и приложни изследвания в областта на обществените науки
 • Активно участие в международни проекти и програми
 • Иновации, прилагане на информационните и комуникационните технологии и повишаване на управленската култура
 • Насърчаване на предприемачеството, създаването на микро-предприятия и самонаемането
 • Устойчиво развитие
 • Развитие на гражданското общество и европейското гражданство в България, активно участие в процесите на формиране на гражданското общество и борба с корупцията
 • Интегриране на младите хора в обществото и насърчаване на тяхната инициативност
 • Подпомагане социалната интеграция на малцинствата и уязвимите групи в обществото
 • Работа с хора в неравностойно социално положение чрез осигуряване на равен достъп до образователните услуги
 • Управление на човешките ресурси и повишаване качеството на човешкия капитал
 • Възможности за квалификация и преквалификация чрез присъствени и онлайн обучения

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...