Проекти

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

  • Начало: 01.09.2014
  • Край: 31.08.2017

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма "Еразъм+", Стратегически партньорства в обастта на висшето образование

Описание

Проектът БЕСТ насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между  организации от седем държави (България, Гърция, Литва, Португалия, Испания, Турция, Великобритания) с цел повишаване на качеството и адекватността на образованието в областта на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност, насърчава на социалните иновации и промотира социалната роля на бизнеса.

Специфичните цели на проекта са:
- Да подкрепя научните изследвания и обмен на добри практики в областта на социалното предприемачество, социалните иновации и корпоративната  социална отговорност за насърчаване на устойчиво регионално и местно развитие;
- Да инициира обмен между бизнес/икономически изследвания и изследвания за устойчиво развитие, за да се развият иновативни учебни програми, които  включват субектите на социалното предприемачество и КСО в обунчението по икономика и предприемачество;
- Да ​​разработи процедура за валидиране на компетенции, която позволява на бизнеса да признава уменията на доброволците, които участват в инициативите на КСО;
- Да създаде интегрирана програма от демонстрационни инициативи, обучение на обучители и пилотна електронна платформа за обучение по КСО и социално предприемачество;
- Да допринесе за насърчаване на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност сред бизнеса, обществото, медиите и доставчиците на образователни услуги.

Партньори

Международно училище по право и бизнес, Литва

Колеж Утена, Литва

Международен институт за професионално обучение ИНДИКО, Испания

Португалско общество за иновации

Политехнически институт Браганца, Португалия

Икономически университет Измир, Турция

Университетски Колеж Бирмингам, Великобритания

Бирмингам Сити Юнивърсити, Великобритания

Тесалийски университет, Гърция


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...