Проекти

Валидиране на професионални  умения и компетенции на имигранти  в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU)

Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU)

  • Начало: 01.10.2010
  • Край: 30.09.2012

Леонардо да Винчи, Трансфер на Иновации, 2010-1-BG1-LEO05-03082

Описание

Целта на проекта е да създаде пилотна методика за валидиране и признаване на професионални умения и компетенции, придобити чрез трудов опит в рамките на поне 6 месеца, като по този начин улесни интеграцията на имигранти на трудовия пазар в ЕС. Пилотната методика се разработва въз основа на съществуващите модели за валидиране на квалификации в Дания и Португалия и ще се тества пилотно в България, Румъния и Турция. 

Партньори

Международен Колеж (България),

FIC (Дания),

Политехнически университет Браганца (Португалия),

Гимназия Ovidius (Румъния),

Университет Mugla и Икономически университет Измир (Турция).


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...