Проекти

Валидиране на професионални  умения и компетенции на имигранти  в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU)

Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU)

  • Начало: 01.10.2010
  • Край: 30.09.2012

Леонардо да Винчи, Трансфер на Иновации, 2010-1-BG1-LEO05-03082

Описание

Целта на проекта е да създаде пилотна методика за валидиране и признаване на професионални умения и компетенции, придобити чрез трудов опит в рамките на поне 6 месеца, като по този начин улесни интеграцията на имигранти на трудовия пазар в ЕС. Пилотната методика се разработва въз основа на съществуващите модели за валидиране на квалификации в Дания и Португалия и ще се тества пилотно в България, Румъния и Турция. 

Партньори

Международен Колеж (България),

FIC (Дания),

Политехнически университет Браганца (Португалия),

Гимназия Ovidius (Румъния),

Университет Mugla и Икономически университет Измир (Турция).


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...