Проекти

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

  • Начало: 01.09.2014
  • Край: 31.08.2016

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Водещ партньор е Каза ди Карита, Торино, Италия.

Описание

Проектът VALORIZE създава пилотна практика за оценка и валидиране на уменията на имигрантите със средно професионлано и висше образование, така че им се осигури възможност за заетост по специалността и пълноценно участие на пазара на труда в приемащите страни.

Акцент се поставя върху т.нар. личностни или "меки умения". Меките умения са качества, личностни черти и социални умения, които допълват чисто професионалната квалификация. Много експерти по заетостта препоръчват подобрявяне на меките умения чрез продължаване на образованието или специализирано обучение. Наличието на подходящ баланс на твърди и меки умения е един от начините да се изравнят възможностите в условията на конкурентен пазар на труда.

Проектът предвижда разработването на четири интелектуални продукта (методологии и модели за оценка на уменията), шест международни семинара и шест национални конференции за представяне на резултатите.

Партньори

Фондация "Каза ди Карита", Италия

Съюз за интердисциплинарно образование и консултации ЕСС, Австрия

Greta du Velay, Франция

Университет Фридрих-Александър, Германия

Университет Лунд, Швеция

Център за междунарно обучение към Търговската плата на Торино, Италия 


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...

Бизнес образование за устойчиво развитие: ...

Бизнес образование за устойчиво развитие: ...

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...