Проекти

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

  • Начало: 03.09.2018
  • Край: 02.09.2020

Проект 2018-1-IT02-KA204-048012, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Описание

Основната цел на проекта NFIL е да допринесе за признаването на уменията и прозрачността на квалификациите за улесняване на ученето, пригодността за заетост и трудовата мобилност на мигрантите.

Той е насочен към националните субекти, които отговарят за признаването на професионалните квалификации,  оценяването и сертифицирането на учебни програми, служби по заетостта и заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и гражданското общество. Всички те имат решаваща роля за насърчаване на инициативи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

Проектът ще бъде от полза за:

- Имигрантите в ЕС

- Вътрешните мигранти в рамките на ЕС  (от една държава в друга)

- Мигрантите, които желаят да се завърнат в страната си на произход в краткосрочен или средносрочен план.

 Конкретни цели:

1. Да се анализират някои специфични аспекти на явлението миграция в Европа (мигранти към и в рамките на Общността, ниво на квалификация на имигрантите, вътрешна миграция на млади работници) и инициативи в страните, представени в проекта, във връзка с признаването неформалното и самостоятелно учене съгласно Препоръката на Европейския съвет от 20 декември 2012 г.

2. Изграждане на база данни с отворен код в различните страни на проекта с цел споделяне на информация, добри практики и методи за

- Идентифициране

- Документиране

- Оценка

- Валидиране на умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

3. Създаване и тестване на модул за ориентиране, който да помогне на мигрантите и професионалните оператори да признават и сертифицират умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в други страни-членки на ЕС или извън Общността.

Предвижда се разработването на следните Интелектуални продукти:

ИП1. Проучване- анализ (от 01/10/2018 до 28/02/2019) със следните елементи:

-  обща рамка на неформалното и самостоятелно учене в Европа

-   неформално и самостоятелно учене в страните, представени в проекта

-   съпоставим преглед на състоянието на състоянието на механизмите за валидиране във всяка страна партньор

-   SWOT анализ въз основа на изпълнението на Препоръката на Европейския Съвет от 2012 и Европейските насоки за валидиранне на неформалното и самостоятелно учене на CEDEFOP

-   заключения и препоръки съгласно Европейския списък за валидиране и данните от проучванията на национално ниво  

ИП2. Транснационална рамка за валидирани и сертифицирани умения (от 02/01/2019 до 31/05/2019)   

Целта на рамката е да тества синтетичен метод за оценка на:

-   професионални умения и профили, които могат да бъдат сертифицирани в страните, участващи в проекта;

-   документация, полезна за действията по валидиране във всяка страна;

-   процеси и / или услуги, които всяка страна може да предложи в процеса на валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене.

Ще бъдат анализирани 5 професионални профила в 4 сектора на икономиката: търговия, кетъринг и хотелиерство, ИКТ и социални услуги. В резултат на това ще бъде изработена обща рамка за 20 професии, в които институциите, отговорни за валидирането, ще могат да вземат под внимание умения, придобити и сертифицирани не само в страната, в която пребивава мигрантът, но и в други страни, в които той/тя има право да работи.

ИП3: Разработване на он-лайн база данни с всички интелектуални продукти по проекта (от 02/01/2019 до 31/07/2019)

ИП4: Съпътстващ модул за ориентиране (от 04/03/2019 до 30/07/2020)

Този модул ще определи начините за включване и насочване на мигрантите в процеса на интегриране чрез:

- информация за транснационално признаване на резултатите от неформалното и самостоятелно учене

- придружаване на мигранта от оператор, който да му обясни възможностите и ограниченията за валидиране и сертифициране

- валидиране и сертифициране на неформалното и самостоятелно учене съгласно законодателството на отделните страни-членки 

Задачи:

В допълнение към специфичните си задачи, всички партньори споделят отговорността за разработването Интелектуалните продукти и по-конкретно:

- предоставяне на специфична за собствените им страни информация за анализа в ИП1

- събиране и организиране на информацията, необходима за изготвяне на общата картина за сертифициране на умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

- тестване и допълване на базата данни, която е предмет на ИП3

- обучение на оператори за работа с ИП3 и ИП4

Всички партньори ще разпространяват резултати и ще въвличат заинтересованите страни в своята национална мрежа за участие в проекта.

Това споделяне ще позволи да се създадат интелектуални продукти с европейска добавена стойност и при споделяне опита и практиката на седем от 28-те страни-членки на ЕС (включително 5 от най-големите страни-членки и 2 от новите страни-членки). 

Партньори

Каса ди Карита Арти е Местиери (Италия)

Международен институт по мениджмънт (България)

Тренинг Вижън (Великобритания)

Конфедерация на учебните центрове в Испания

Грета дю Вале – Лицей Шарл и Адриен Дюпюи (Франция)

Народен университет в Птуй (Словения)

Европейски координационен комитет (Белгия)


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...