Проекти

Да общуваме с уважение: преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион

Да общуваме с уважение: преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион

  • Начало: 01.02.2011
  • Край: 31.08.2011

Проект ALF/CFP/2010/ST2/178, Фондация \"Ана Линд\"

Описание

Основната цел на проекта бе да разработи учебен план по бизнес етикет, свързан с културните и религиозни различия, да популяризира междукултурен диалог и да подобри комуникационните техники и методи в интеркултурната среда на евро-средиземноморския регион.
Проектът насърчи и реализира уважение към културните и религиозните аспекти чрез създаване на възможности за широк междукултурен диалог. Основна част от това бе проведеното обучение за изучаване на културните и религиозни различия, стереотипи, навици и невербална комуникация, в  която участваха студенти от България и Палестина. Това неимоверно предизвика голям интерес с оглед специфичния статус на Палестина.

Партньори

Висше учлище \"Международен колеж\"


Ислямаки университет Газа, Палестина


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...