Проекти

Да общуваме с уважение: преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион

Да общуваме с уважение: преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион

  • Начало: 01.02.2011
  • Край: 31.08.2011

Проект ALF/CFP/2010/ST2/178, Фондация \"Ана Линд\"

Описание

Основната цел на проекта бе да разработи учебен план по бизнес етикет, свързан с културните и религиозни различия, да популяризира междукултурен диалог и да подобри комуникационните техники и методи в интеркултурната среда на евро-средиземноморския регион.
Проектът насърчи и реализира уважение към културните и религиозните аспекти чрез създаване на възможности за широк междукултурен диалог. Основна част от това бе проведеното обучение за изучаване на културните и религиозни различия, стереотипи, навици и невербална комуникация, в  която участваха студенти от България и Палестина. Това неимоверно предизвика голям интерес с оглед специфичния статус на Палестина.

Партньори

Висше учлище \"Международен колеж\"


Ислямаки университет Газа, Палестина


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...