Проекти

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

  • Начало: 01.02.2009
  • Край: 31.07.2009

Договорът се реализира от Сдружение „Международен институт по мениджмънт” в рамките на проект А08-12-21-С/02.02.2009 г. „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”

Описание

След проведена процедура за избор на изпълнител за изпълнение на услуга по Организиране и провеждане на семинар на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите от областните и общински администрации", Сдружение „МИМ” организира и проведе семинар за 60 участника на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите от областните и общински администрации". Сдружението за своя сметка осигури конферентна зала, оборудването – екран и озвучаване на залата, презентационна техника, материалите за участниците, транспорта и изхранването им /кафе-паузи и кетъринг/, както и всичко необходимо за извършване на услугата, предмет на договора.

Семинарите се проведоха в град Варна през месец юли 2009 г. и включваха участници от областните и общински администрации от областите Варна, Търговище, Добрич и Шумен.

Освен компетентни лектори по теми като „Принципи при изпълнение на служебните задължения", Взаимоотношения с гражданите", „Професионално поведение", „Лично поведение на държавния служител", „Добри практики за решаване на конфликтни ситуации и работа в екип" и др. часовете включваха и практически упражнения за самоанализ, оценка и дискусии.

Важна част от събитията беше разглеждането на „Единна методика стандарти-унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общински администрации” от участниците, както и изработените в края на семинара предложения относно видовете и най-подходящото разположение на местата за достъп до обществена информация.

Общата стойност на договора: 5 960 лв. с ДДС.


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...