Проекти

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

  • Начало: 01.04.2006
  • Край: 30.04.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по Програма ФАР, бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 “Алтернативна заетост”

Описание

Проектът имаше за цел да насочи вниманието към един толкова перспективен отрасъл, какъвто е алтернативният туризъм. Предвидените дейности обхванаха две основни групи хора - безработни, които да успеят да намерят своята реализация и представители на малкия и среден бизнес, които вече работят в тази ниша, но имат нужда от подобряване на мениджърските си умения, от нови идеи, или консултации.

Местоположение: общини Добрич –град и селска, Шабла, Каварна, Антоново

Дейности:

  • Разработване на нов учебен план за квалификационен курс „Предприемачество в селския и екологичен туризъм. Организация на малкия хотел („къща за гости”) в екотуристически обекти”;
  • Подготовка за лицензиране на нова специалност „Селски туризъм”,
  • Провеждане на обучение на 60 безработни от целевата група, чрез участие в 76 часов курс, организиран на модулен принцип в 3 относително самостоятелни модула и  60 часово практическо обучение в специално оборудвани учебни бази.
  • Консултиране на целевата група при разработване на проектни предложения за финансиране на стартиращия/съществуващия бизнес от национални и международни донорски програми
  • Учредяване на Асоциация на заетите в еко- и селски туризъм в Добруджа и провеждане на 3 обучителни семинара за заети в алтернативен туризъм;

Организираните обучения и семинари предизвикаха голям интерес с новаторския си подход и теми с висока практическа стойност. Разработването на учебния план беше поверено на много сериозни европейски и български експерти на Сдружението, с дългогодишен професионален опит в преподаването на дисциплини като предприемачество и туризъм.. В курса по специалност „Организация на хотелския бизнес” се включиха 60 безработни от общините Антоново, Добрич и Каварна. Те преминаха програма от 132 часа теоретичен материал и практика, разпределени в три модула: Общо предприемачество, Екотуризъм и Селски туризъм. За да се счита, че успешно са завършили обучението си, участниците трябваше да разработят бизнес планове.

Подготвен беше Наръчник „Стандарти за обслужване в обекти на еко и селския туризъм”, който да отразява в максимална степен потребностите от квалификация на целевата група.

В рамките на проекта бяха организирани три семинара за представители на малки и средни предприятия, както и на служители, администриращи природни паркове, еколози и т.н. с цел да се повишат уменията им в атрактивното предлагане на алтернативния туристически продукт. Обучени бяха 50 участника, а проявеният интерес от над 100 души подсказа голямата нужда от подобни инициативи в региона

Резултати:

 

  • Разработена нова учебна програма „Предприемачество в селския и екологичен туризъм. Организация на малкия хотел (къща за гости) в екотуристически обекти”;
  • Обучени 60 безработни лица по програма „Предприемачество в селския и екологичен туризъм. Организация на малкия хотел/къща за гости / в екотуристически обекти” с практическа насоченост за стартиране на собствен бизнес.
  • Проведени три обучителни семинара за заети в сферата на еко и селския туризъм

Положителният ефект пролича от факта, че над 20 безработни бяха наети на работа, а двама стартираха собствен бизнес. Освен придобитите знания по време на курсовете и семинарите, всички предприемачи имаха възможност да получат он-лайн консултация на специално разработения информационен сайт. Специалисти от Международен институт по мениджмънт отговориха на над 200 въпроси, интересуващи целевата група.

Един от най-атрактивните продукти, създадени по проекта, беше учебен филм, представящ добрите практики и обектите на еко и селския туризъм. Включени бяха над 20 примера, демонстриращи нагледно туристически продукти, дестинации, къщи за гости, екопътеки, грешки в обслужването и настаняването на гостите.

Целта на проекта да обърне внимание и да промотира създаването на атрактивен продукт на алтернативния туризъм в региона, намери своето продължение в учредяването на Асоциация за подпомагане на селския и еко туризъм, която да убедени усилията на всички ангажирани в тази сфера в Добруджа.

Период на изпълнение: април 2006 г. – април 2007 г.

Обща стойност: 92 334,32 лева

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...