Проекти

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

  • Начало: 15.04.2017
  • Край: 15.12.2018

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура \"Активно включване\".

Описание

Общата цел на проект ПРОФИЛ е да подобри качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания, чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Целева група по проекта са безработните и неактивни лица - родители или членове на семейство в трудоспособна възраст и образователен ценз, които се грижат за деца с увреждания, както и самите деца с увреждания на територията на Община Варна.

Проектът стартира на 15 април 2017 и ще бъде реализиран в рамките на 20 месеца. Основни дейности в изпълнението на проекта са:

  • Разработване на интегриран модел за реабилитация и развитие на професионалните и личностните умения за възстановяване на трудовата активност и заетост. 
  • Осигуряване на почасови услуги за деца с увреждания  за период  от 12 месеца.  Ще бъдат подбрани 30 родителя на деца с увреждане , които имат образователен ценз и желаят да се върнат на пазара на труда. Ще бъде предоставена почасова грижа на техните деца за срок от 12 месеца, което ще позволи  на родителите да се включат в другите дейности по проекта като обучение, консултиране и активно търсене на работа. 
  • Обучение и консултиране в два курса: \"Личностни умения за заетост\" и \"Дигитален маркетинг и блогинг\"  за 30те родители на деца с увреждане
  • Осигуряване на заетост на 10 души, от пилотната група от 30 родители
  • Кампания за преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите към хора, които се грижат за деца с увреждания. Предвижда се провеждане на различни събития /дискусии, трудови борси, работни срещи/  и заснемането на филм, целящи промяната на обществените нагласи по отношение наемането на лица, отглеждащи деца с увреждане. 

 

Партньори

 

  • Сдружение “Международен институт по мениджмънт”
  • “Е-турс” ООД
  • Фондация \"Радост за нашите деца\"

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...