Проекти

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

  • Начало: 01.10.2013
  • Край: 30.09.2014

Проект 2013 – 3290, Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз

Описание

Целта бе да се обединят млади хора от Европа и Африка, насърчавайки ги да вземат активно участие в културния живот на техните общности, и по този начин да се увеличи потенциала за обществено-културни и креативни дейности като способ за борба с младежката безработица. Преки участници в проекта бяха 30 младежи и 13 младежки работници, които се включиха в тридневен семинар в южноафриканската столица Йоханесбург през м. ноември 2013 г., както и в петдневна младежка академия, която се проведе в гр. Добрич през м. юни 2014 г. Младите хора имаха възможност не само да се опознаят, но и да дискутират теми, свързани с ролята на културата, използването на социални медии, планирането, управлението и финансирането на културни проекти. Дебатите бяха базирани на презентации, представени от експерти от страните-партньори по проекта. Наученото по време на двата семинара бе приложено на практика в рамките на две пилотни културни дейности – международен младежки фестивал и видео-проект. Фестивалът даде поле за изява на талантите на младите хора, които представиха песни, танци, поезия и театър, както и своята кухня, приготвяйки традиционни ястия от родните си места по време на кулинарно изложение в рамките на фестивала. Младежите взеха участие и във видео-проект, резултат от който бе DVD със 16 интервюта, разказващи историите на млади хора, занимаващи се с креативни дейности, и споделящи своя опит, постижения, както и трудностите, които са срещнали по пътя си.

Партньори

Европейски дом Славонски брод (Хърватия)

Джуниър Ачийвмънт JASA (ЮАР)

Съвет на НПО Нгамиланд (Ботсвана)

TYSEN (Танзания)

YouNet (Италия)


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...