Проекти

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

  • Начало: 01.12.2013
  • Край: 30.11.2014

Проект 2013 – 2833, Програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз

Описание

VOTE.EU цели да промотира европейската гражданска принадлежност в настоящите и потенциални страни-членки на Общността, да насърчи включването на младите европейци в демократичния живот на Европа и по-конкретно да ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент. Той е партньорска инициатива на 10 неправителствени организации от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония и Босна и Херцеговина.

Основен елемент в работната програма на проекта бе организирането на две симулационни ролеви игри, в рамките на които младежи пресъздадоха изборите за Европейски парламент. Двудневна ролева игра бе проведена в гр. Добрич (България), а в гр. Задар (Хърватия) се проведе еднодневна ролева игра. По време на тези симулационни упражнения младите участници подобриха знанията си за институциите на ЕС, за собствените си права като европейски граждани и за възможностите, които им се предоставят да участват в демократичния живот в ЕС и да влияят на бъдещето на Обединена Европа.

Партньори

YouNet (Италия)

Work in Progress (Италия)

Youth4Youth (италия)

Европейски дом Славонски брод (Хърватия)

Сдружение за неформално образование "Меритум" (Полша)

Фондация за демокреация Ratiu (Румъния)

IPAK - Младежта гради бъдеще (Босна и Херцеговина)

YFE (Македония)

PRONI Център за младежко развитие (Босна и Херцеговина)


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...