Проекти

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

  • Начало: 01.12.2013
  • Край: 30.11.2014

Проект 2013 – 2833, Програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз

Описание

VOTE.EU цели да промотира европейската гражданска принадлежност в настоящите и потенциални страни-членки на Общността, да насърчи включването на младите европейци в демократичния живот на Европа и по-конкретно да ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент. Той е партньорска инициатива на 10 неправителствени организации от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония и Босна и Херцеговина.

Основен елемент в работната програма на проекта бе организирането на две симулационни ролеви игри, в рамките на които младежи пресъздадоха изборите за Европейски парламент. Двудневна ролева игра бе проведена в гр. Добрич (България), а в гр. Задар (Хърватия) се проведе еднодневна ролева игра. По време на тези симулационни упражнения младите участници подобриха знанията си за институциите на ЕС, за собствените си права като европейски граждани и за възможностите, които им се предоставят да участват в демократичния живот в ЕС и да влияят на бъдещето на Обединена Европа.

Партньори

YouNet (Италия)

Work in Progress (Италия)

Youth4Youth (италия)

Европейски дом Славонски брод (Хърватия)

Сдружение за неформално образование "Меритум" (Полша)

Фондация за демокреация Ratiu (Румъния)

IPAK - Младежта гради бъдеще (Босна и Херцеговина)

YFE (Македония)

PRONI Център за младежко развитие (Босна и Херцеговина)


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...