Проекти

Нашият враг е корупцията, а не управлението

Нашият враг е корупцията, а не управлението

  • Начало: 01.12.2004
  • Край: 31.07.2006

Проект на ФАР № BG 0204.02 “Развитие на гражданското общество” Договор № CSDP 2002-Lot2-037

Описание

Целта на проекта беше неправителствените организации на територията на Добричка област да се организират в гражданска коалиция с цел да въздействат върху общинските администрации в Добрич, Каварна, Тошево, Шабла и Балчик за постигане на по–голяма прозрачност при изразходване на средствата на данъкоплатците в областта на възлагането на обществени поръчки. Конкретният измерител за резултатността на проекта се намира в изработените четири анти-корупционни механизми за постигане на прозрачност при възлагане на обществените поръчки:

  1. Методологии за оценка, мониторинг и контрол на обществените поръчки;
  2. Обучителен антикорупционен пакет;
  3. Подробен достъп на гражданите, медиите и потребителите до информация за възлагането на договори за обществени поръчки;
  4. Увеличаване на прозрачността чрез институционални реформи.

В хода на проекта бяха проведени две регионални конференции със 100 участника,  проведени три обучения с общо 120 обучавани, както и издадени седните публикации: Наръчник по публично-частно партньорство, Ръководство за изпълнителите в обществените поръчки, Наръчник по достъп до правосъдие по публично-правни дела и Бизнес кодекс за регионално публично-частно партньорство.

Резултати: постигната по-добра прозрачност и отчетност в работата на общините. Натрупан опит в анализиране на потребностите на общините и подпомагане дейността им в сферата на обществените поръчки.

Период на реализация: Декември 2004 г. –  Юли 2006 г.

Обща стойност на проекта: 87 419,87 лв.

Партньори

Проектът се изпълни от “Международен Институт по Мениджмънт”  и партньорите от Търговско-промишлена Палата–Добрич и Национална Асоциация “Правна Инициатива за Местно Самоуправление”


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...