Проекти

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

  • Начало: 01.04.2009
  • Край: 31.10.2009

Поръчката се реализира от обединение, в което са ангажирани Сдружение „Международен институт по мениджмънт", „Международен колеж" ООД и Висше училище „Международен колеж". Обученията на магистратите се финансират от Оперативна програма „Административен капацитет", в рамките на проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008, изпълняван от Висш Съдебен Съвет

Описание

Благодарение на сериозната си репутация като реномиран образователен център, натрупаният богат опит в реализацията на курсове, зададени от външни възложители и големият брой висококвалифицирани експерти, както в значими области на познанието, така и в модерни приложни науки, на екипът на консорциума беше възложено от страна на Висшия съдебен съвет обучението на над 600 магистрати и съдебни служители.

В рамките на 7 месеца бяха проведени цикъл от обучения за членове на съдебната система организирани в общо 46 курса с участието на над 600 съдии, прокурори и следователи от цялата страна. Консорциумът извърши изцяло организацията на семинарите – осигуряване на лектори и квалифицирани експерти, разработване на учебните програми и материали, комуникация с участниците, настаняване, изхранване, осигуряване на обратна връзка и проучване на степента на удовлетвореност от страна на обучаемите и ефективността на проведените обучения. Привлечените лектори за първия етап от обученията бяха експерти от най-високо ниво, с редица  публикации, разработки и изследвания в области като международно частно право, международен граждански процес и компютърни престъпления, сред които трябва да споменем Борислав Белазелков - съдия от Върховния касационен съд (ВКС) и член на работната група по изготвянето на новия Гражданско-процесуален кодекс (ГКП), д-р Георги Димитров - Доктор по ИКТ право в Католическия Университет в Льовен, Белгия,  гл. инсп. Явор Колев - началник сектор "Компютърни престъпления" при ГДБОП и др. На втория етап обучения бяха водени от вече обучени в предварителните курсове съдии и прокурори.

Събитията се проведоха в осигурените от екипа модерно оборудвани бази в гр. София, гр. Банкя, гр. Добрич, к.к. Албена и Златни пясъци, предоставящи възможност да се приложат най-съвременните методики и практики в обучението - мултимедийни презентации, семинарни упражнения, ролеви игри. Интересът на магистратите от цялата страна беше огромен, поради актуалността на заложените в обучението теми и все по-сериозното им и бързо навлизане в практиката на българската съдебна система.

Екипът, ангажиран в реализирането на поръчката, разполага с голям опит в осъществяването на множество проекти и обучения, а перфектната организация беше в основата на изградените отлични взаимоотношения с възложителя - Висш Съдебен Съвет.

Целта на обученията бе повишаване капацитета на българските магистрати, прокурори и следователи с оглед на последните актуализации в европейските и международни правни норми в областта на международното частно право и международния граждански процес в сферата на търговското, семейното и наследствено право, както и в разкриването и разследването на компютърните престъпления.

Период на реализация: април - октомври 2009 г.

Обща стойност на договора: 445 230 лв.

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...