Проекти

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS)

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS)

 • Начало: 01.11.2018
 • Край: 31.10.2020

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Описание

Основната цел на проекта е да подобри грамотността и основните математически умения, които са необходими на работно място, на възрастните с ниско ниво на образование, и особено бежанци и имигранти. 

Конкретни цели:

 • Да се разработят електронни обучителни материали за придобиване на базова грамотност, основни математически умения и комуникационни умения в сферите на строителството, почистващата индустрия, туризма и социалните грижи;
 • Да се отчитат аспектите на различията, особено в предходния културен и социален опит и среда на обучаемите, с цел тяхното по-пълноценно в европейското общество;
 • Да предостави интерактивна виртуална среда, чрез използването на интернет и мобилни приложения, като изключително полезен стимул за учене;
 • Да повиши осведомеността сред бежанските общности по този въпрос и да демонстрира модели на успешно партньорство между различните заинтересовани страни като работодатели, доставчици на обучения и политиците.

Основните целеви групи по проекта са обучаващите в системата на образованието за възрастнии прилагането на интеграционни мерки. Вторичната целева група са бенефициентите, т.е. ниско-образовани възрастни, търсещи убежище и мигранти с липса на основни математически умения и грамотност.

Заинтересованите страни са основните организации, въвлечени в процеса на обучения за основни умения, както и бежанските организации и други институции, занимаващи се с интеграцията на бежанци и търсещи убежище.

Предвижда се разработването на следните Интелектуални продукти (ИП):

ИП1: Насоки за обучители (период на разработване от 01/2019 до 05/2020)

Насоките ще бъдат адресирани към основната целева група на проекта (обучители в системата на образованието за възрастни и такива, които прилагат интеграционни мерки, консултанти от институциите по заетостта и трудови посредници). Те ще показват как да се подобрят основните умения свързани с грамотността и базовите математически умения (числа, мерки, калкулации, четене с разбиране, писане и др. задачи), приложими в четири основни подбрани сектора (строителството, почистването, туризма и социалните грижи), и кои конкретни социални и комуникационни умения са необходими за упражняването на професии в тези области. Освен това, насоките за обучителите ще се фокусират върху европейския контекст  на етиката на работното място и как да бъдат третирани 
аспектите на интегрирането на принципа на равенството между половете. На трето място, насоките също ще съдържат инструкции и предложения за смесен тип обучение (дистанционно обучение с присъствени срещи), например как да съчетават материалите он електронната платформа с упражнения и групова работа, които ще бъдат различни, в зависимост от съответния трудов сектор. 

ИП2 до ИП5: Електронно обучение за четири подбрани сектора (период на разработване от 01/2019 до 05/2020)

 • Строителство
 • Почистваща индустрия
 • Социални грижи и здравеопазване
 • Туризъм и отдих

Тези четири интелектуални продукта ще бъдат разработени на английски език и на езиците на държавите-партньори по проекта. Всеки от тях ще съдържа няколко модула за обучение по грамотност и математически умения (четене с разбиране, кратки задачи за писане, разбиране на числата, и основни математически принципи и действия). Освен това, те ще се фокусират също и върху важни социални и комуникационни умения, както и ще пресъздават възприетите европейски ценности и нагласи в условията на работния процес.

ИП6: Електронна обучителна платформа (период на разработване от 03/2019 до 05/2020)

Workplace Basic Skills електронни обучителни услуги и курсове: тя ще поддържа предоставянето на всички електронни обучителни материали, разработени по проекта, и също така ще предлага онлайн интерактивни инструменти като форуми, блогове и приложения към социални медии.

Платформата ще се използва като виртуална обучителна среда, където потребителите ще могат да намерят онлайн модулите за обучение, да участват в учебни дейности и да комуникират помежду си. Ще бъде свързана с онлайн базирана система за  преводи в реално време и по този начин ще преодолява езиковата бариера между потребителите от различните държави.

ИП7: Мобилни приложения (период на разработване от 03/2019 до 05/2020)

Мобилните приложения Workplace Basic Skills: Подбрани онлайн обучителни материали от електронните курсове и от насоките ще бъдат адаптирани по подходящ педагогически подход в интегрирани приложения за смарт- фони и устройства.

Партньори

 • Институт за образователни иновации (ILI-FAU)(Германия) - Координатор на проекта:
 • Сдружение „международен институт по мениджмънт“ (България) 
 • WIN – Science Initiative Lower Austria (WIN) (Австрия) 
 • QUALED non-profit organization for qualification and education (Словакия)
 • Институт INTEGRA, Институт за развитие на човешкия потенциал (Словения) 
 • “ACADEMIC NETWORK” (GUnet) (Гърция) 
 • Innovation Training Center, S.L. (Испания) 
 • Ente Bilaterale Veneto (Италия) 

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...