Проекти

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

  • Начало: 01.03.2016
  • Край: 31.08.2018

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма \"Еразъм+\", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности - сътрудничество за иновации и обмен на добри практики на Европейската комисия.

Описание

Проект SMART обединява общите идеи и амбиции на 6 организации (2 младежки неправителствени организации, университет, мрежова организация за НПО, национален младежки съвет и частна компания в областта на изкуствата). Чрез съвместните си действия в рамките на проекта те целят да насърчат разработването, разпространението и широкото използване на иновативни образователни ресурси (OER) и обучителни методи в областта на управлението и предприемачеството в изкуствата и креативната индустрия, за да се изгради капацитет на младежките работници и организации за стимулиране на заетостта и включването на младите хора в сектора, както и за стартиране на инициативи, водени от младежкото развитие и социалното въздействие.

Проектът стартира през м. март, 2016 г. и ще продължи общо 18 месеца, в рамките на които е предвидена реализацията на интегриран комплекс от дейности, сред които:

-        разработване на обучителни и образователни ресурси, фокусирани върху развитието на умения в арт-мениджмънта, творческите индустрии, предприемачеството и арт-базирани инициативи, водени от социалното въздействие, търсещи пресечната точка между сложното академично обучение и практическата работа с младите хора;

-        провеждане на 3 обучителни дейности, базирани на метода „учене чрез правене“;

-        създаване на устойчиви уеб-базирани записи на младежките изкуства и култури;

-         представяне на устойчиви менторинг схеми за потенциални артисти и амбициозни арт – мениджъри и администратори;

-        Провеждане на серия от местни работни срещи за обучения на обучители и др.

Търсеният от проекта ефект е овластяване на младежките сектори в регионите на ЕС и Африка в посока предлагане на повече и по-качествено обучение в управлението и маркетинга на изкуствата и креативното предприемачество за младежи извън системите на формалното обучение като по този начин да бъдат укрепени творческите индустрии на целевите региони и да се максимизира техния капацитет за устойчиво създаване на нови работни места и намаляване на младежката бедност и социално изключване.

Партньори

Международен институт по мениджмънт, България

Budapest Metropolitan University, Унгария

Национален младежки съвет, Намибия

TEARS Group,  Кения

Съвет на неправителствените организации Нгамиланд, Кения

Общество за жива литература, дума и звук, ЮАР


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...