Проекти

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

  • Начало: 01.02.2008
  • Край: 30.04.2009

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” и се изпълнява от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище”, чийто основател е Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” – доц. д-р Тодор Радев.

Описание

Проект „Партнер - нет” е своеобразно продължение на усилията на сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” и Сдружение „Международен инистут по мениджмънт” в посока на повишаване на активността на гражданското общество. Особено важна за нас тема е образованието, ето защо наред с останалите задачи, които изпълнихме, най-много се гордеем със създаването на клъстер „Образование” и предприетите от него инициативи. Обединяването на усилията на всички заинтересовани от темата в региона позволи да се дискутират широко проблемите, да се начертаят тенденциите и да се определят посоките, в които трябва да се предприемат промени.

Основната цел на проект беше да подобри уменията на НПО от региона, за да работят още по-успешно и мащабно. Поради факта, че в много случаи отделните неправителствени организации действат самостоятелно, представителите им не се познават помежду си и не съумяват да обединят усилия за постигане на общи цели. Екипът на проект „Партнер - нет” се зае със сложната задача да направи цялостно проучване на наличните организации в региона. Четиристотин от тях се включиха в мащабната акция като предоставиха информация за капацитета си, областта на действие, финансовото и организационното си състояние, степента на партньорство с местните и регионални власти, другите НПО и бизнеса, потребността от квалификация в над 10 дисциплини.

Първата официална среща на неправителствените организации в региона беше по време на Организационната конференция. Освен клъстер „Образование” бяха създадени още седем клъстерни  образования във важни направления като младежки дейности, екология, социални дейности, човешки права, култура и изкуство, медии и регионално развитие. Тяхната работа продължи във времето, благодарение на проведените 8 работни срещи с местната администрация в градовете Добрич, Суворово, Каварна, Генерал Тошево, Каолиново, Антоново, Кайнарджа и Провадия. Отдалечеността на неправителствените организации беше една от причините да се разработи електронна ресурсна мрежа, под формата на специализиран уеб-портал с дистанционна платформа за обучение. По този начин всеки имаше възможност да получи своевременно информация за потенциални партньори, да сподели за инициатива, която има идея да реализира, или да се включи в он-лайн обученията, провеждани в рамките на проекта. По-добрата комуникация и помощта при използването на ресурсите беше възложена на специално създадената за целта структура - Център за гражданско образование, консултации и обучение.

Последвалите няколко месеца на интензивна работа за екипа на проекта включваха работни срещи на клъстер „Образование”, чиято основна задача беше в края на проекта да се формулират предложения за промени в законодателството, регламентиращо образованието в България, които да доведат до реални положителни резултати в развитието му. Проблемите разбира се не са малко, което си пролича и по време на организираната Международна конференция. Представители на различни образователни институции, бизнес асоциации, експерти в развитието на човешките ресурси имаха възможност да си сверят часовниците с последните европейски тенденции и да споделят своя опит и предложения.

Специално внимание заслужава и разработената интегрирана програма за обучение на НПО, включваща 10 модула. Нейната цел е да покрие всички проблемни области, от възможности за финансиране, до организационно поведение, езикова култура, изграждане на пратньорски мрежи, връзки с обществеността, взаимодействие с други структури на гражданското общество, областните и обшински администрации, стратегическо управление и т.н. Обучените 545 души от над 400 организации доказаха виталността на сектора в региона и желанието да се повиши капацитета за реализиране на още по-мащабни и ефективни акции и граждански инициативи. Всеки един от проведените курсове беше заснет на видеофилм и беше включен в интегрирана дистанционна образователна платформа, достъпна на сайта на проекта.

Период на реализация: февруари 2008 - април 2009 г.

Обща стойност на проекта: 237 204 лв.

Повече информация за проекта можете да намерите на интернет сайта на проекта: http://partnernet.dabu-edu.org/activities.html


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...