Проекти

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

  • Начало: 19.03.2007
  • Край: 21.03.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по програма ФАР по линията BG 0102.05 – Инициатива на пазара на труда

Описание

Проектът и заложените по него дейности са насочени към стимулиране на заетостта в един от проблемните райони в страната – Област Добрич, като основните акценти падат върху Общините Добрич-селска, Балчик, Шабла и Каварна. Целта на проекта е да обучи безработни хора, включително и хора с увреждания по предприемачество с цел да им бъде осигурена заетост.

Обучението и консултирането, предоставени от експертите на Сдружението, в това число и от чуждестранни лектори, дават възможност на стартиращите предприемачи да се запознаят предварително с разпоредбите на действащото законодателство, както и с начините за привличане на средства - финансиране и кредитиране, в това число и чрез използване на различни програми и международни проекти за подпомагане на МСП.

Крайна цел - да се увеличат възможностите на целевата група  за реализация на пазара на труда, резултира в следните постигнати резултати:

 

  • Създадени нови учебни планове за краткосрочно обучение в сферата на агробизнеса и туризма;
  • Обучени 80 безработни специалисти, в т.ч. 9 души с увреждания;
  • 10 % от курсистите защитили бизнес планове са стартирали собствен бизнес;
  • 32,5 % са се реализирали на пазара на труда като са започнали работа;
  • 30 % работят в условията на самонаемане в собствени семейни фирми;
  • Създадено отлично партньорство между държавни институции - ДБТ, Гаранционен фонд за микрокредитиране, ДФ «Земеделие», неправителствени организации на хора с увреждания – ХобиСклуб и Център за социална интеграция и рехабилитация към община Добрич и др.

Галерия


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...