Проекти

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

  • Начало: 19.03.2007
  • Край: 21.03.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по програма ФАР по линията BG 0102.05 – Инициатива на пазара на труда

Описание

Проектът и заложените по него дейности са насочени към стимулиране на заетостта в един от проблемните райони в страната – Област Добрич, като основните акценти падат върху Общините Добрич-селска, Балчик, Шабла и Каварна. Целта на проекта е да обучи безработни хора, включително и хора с увреждания по предприемачество с цел да им бъде осигурена заетост.

Обучението и консултирането, предоставени от експертите на Сдружението, в това число и от чуждестранни лектори, дават възможност на стартиращите предприемачи да се запознаят предварително с разпоредбите на действащото законодателство, както и с начините за привличане на средства - финансиране и кредитиране, в това число и чрез използване на различни програми и международни проекти за подпомагане на МСП.

Крайна цел - да се увеличат възможностите на целевата група  за реализация на пазара на труда, резултира в следните постигнати резултати:

 

  • Създадени нови учебни планове за краткосрочно обучение в сферата на агробизнеса и туризма;
  • Обучени 80 безработни специалисти, в т.ч. 9 души с увреждания;
  • 10 % от курсистите защитили бизнес планове са стартирали собствен бизнес;
  • 32,5 % са се реализирали на пазара на труда като са започнали работа;
  • 30 % работят в условията на самонаемане в собствени семейни фирми;
  • Създадено отлично партньорство между държавни институции - ДБТ, Гаранционен фонд за микрокредитиране, ДФ «Земеделие», неправителствени организации на хора с увреждания – ХобиСклуб и Център за социална интеграция и рехабилитация към община Добрич и др.

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...