Проекти

Устойчивото развитие през погледа на младите хора

Устойчивото развитие през погледа на младите хора

  • Начало: 01.12.2009
  • Край: 30.11.2010

Проект 2009 – 3520, програма "Младежта в действие" на Европейския съюз

Описание

Концепцията на проекта залагаше на обединение на младите хора посредством общите им интереси, креативност и въображение за изразяване на личностна позиция по отношение на актуални теми. Това създава предпоставки за по-дълбоко разбиране сложността на обществото, както и възможности за по-активно включване при създаването на баланс между социалното, икономическо и природно богатство и опазването на културните, традиционните и религиозни ценности.

В организирано он-лайн състезание за селектиране на целевата група по проекта взеха участие над 250 младежи от 6 страни, които публикуваха над 350 снимки на тема "Устойчиво развитие". Избраните 24 младежи взеха участие в своеобразно "Зелено училище", което се проведе през м. април, 2010 г.  и обърна внимание на актуални теми от екологията, опазването на околната среда и нейните ресурси, борба с бедността и много други. Младежите участваха и в друг вид обучение - за правене на филми. Водещи експерти от Германия преподаваха на младежите важни материали свързани с видео заснемането, видео монтаж, както и генериране на идеи за филми. Младежите имаха възможността да се срещнат и да обменят опит с връстници от други страни, което допълнително разшири кръгозора им и насърчи толерантността между различните ценности.
В продължение на тази тема от проекта, през м. септември, 2010 г. бе организиран филмов фестивал в Добрич, където бяха представени създадените от обучените младежи филми.

Партньори

Бюргерхаус Бенохаус, Arbeitskreis Ostviertel e.V (Германия)

АМSED (Франция)

Джуниър Ачийвмънт Южна Африка - JASA (Южна Африка)

НПО "ФАОЛ" (Узбекистан)

Университет Кайнар (Казахстан)


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...