Проекти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

  • Начало: 13.10.2009
  • Край: 11.03.2011

ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Описание

Целта на проекта е да се създадат възможности за по-добро, физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците и подобряване на социалните им умения. 1206 ученика от шест училища в гр. Добрич са ангажирани в извънкласни дейности чрез създаване на „Работилница за млади таланти”, обединяваща културни, спортни и здравни клубове.

Партньори

ПГТП „Райко Цончев”, гр. Добрич

ФСГ „Васил Левски”, гр. Добрич

ПМГ „Иван Вазов”, гр. Добрич

ХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Добрич

СОУ „П.Р. Славейков”, гр. Добрич

СОУ „Димитър Талев”, гр. Добрич


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...