Проекти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

  • Начало: 13.10.2009
  • Край: 11.03.2011

ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Описание

Целта на проекта е да се създадат възможности за по-добро, физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците и подобряване на социалните им умения. 1206 ученика от шест училища в гр. Добрич са ангажирани в извънкласни дейности чрез създаване на „Работилница за млади таланти”, обединяваща културни, спортни и здравни клубове.

Партньори

ПГТП „Райко Цончев”, гр. Добрич

ФСГ „Васил Левски”, гр. Добрич

ПМГ „Иван Вазов”, гр. Добрич

ХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Добрич

СОУ „П.Р. Славейков”, гр. Добрич

СОУ „Димитър Талев”, гр. Добрич


Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...