Проекти

Черноморска програма по културна анимация: пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн (BS CAP)

Черноморска програма по културна анимация: пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн (BS CAP)

  • Начало: 23.08.2011
  • Край: 22.02.2013

Проект 1.3.1.67283.26 –MIS ETC 306, СОП "Черноморски басейн" (2007-2013)

Описание

Проект BS CAP се изпълнява в рамките на Приоритет 3: Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн, Мярка 3.1: Насърчаване на културното сътрудничество и образователния обмен в общностите от Черноморския басейн, на Съвместна Оперативна Програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2007-2013".

Проектът представя концепцията за културна анимация като интердисциплинарен подход за изучаване и представяне на културното наследство на пет региона от Черноморския басейн. На тази основа ще бъде създадена една обща образователна програма, която ще бъде представена с цел повишаване на капацитета на студентите по социални науки (особено по туризъм) за да разработят културни "продукти" и атракции на основата на местното наследство на своите региони. Това ще бъде направено чрез таргетирано партньорство на 7 представителни организации от 5 Черноморски региона, които искат да запазят модела на сътрудничество от проекта и след неговото завършване.

http://www.culture-animation.net/

Партньори

Регионален инспекторат по образованиеото, Провинция Одрин, Турция

Гимназия „Овидиус", Констанца, Румъния

Младежта за Постиженията (YFA), Ереван, Армения

Грузински център за изкуства и култура, Тбилиси, Грузия

Професионално Училище по Туризъм - Одрин, Турция

Висше училище „Международен колеж" (Асоцииран партньор)

 


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...