Проекти

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

  • Начало: 01.11.2016
  • Край: 30.04.2018

Проектът \"Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията\" обединява 17 граждански организации от 16 страни в Европа. Проектът поставя акцент върху нарастващите потоци на преселване в и към стария континент и цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в среда на възникване на нови форми на обществена ангажираност и активно гражданство. Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз.

Описание

Проект \"Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията\" се състои от три основни части: международно проучване в страните-партньори, обследващо възприятията за мигрантите и за феноменът на миграцията; изучаване на местни и международни активности на място, разпространение на резултатите и насърчаване на самостоятелното или комплексно гражданско действие за улесняването включването на мигрантите в европейското общество.

Международното проучване на възприятията бе проведено онлайн, паралелно във всички участващи страни в началото на 2017г. Въпросите в него изследваха важни аспекти от обществените възприятия, вкл. перцепция за миграцията като цяло, за причините за съществуването, както и произтичащите от нея възможности и рискове.

Резултатите от проведеното проучване бяха представени в рамките на специално организирано за целта събитие във Валмейра, Малта в периода 20-21.04.2017, в което участие взеха 26 граждани от участващите страни. 

В продължение на инициативата от 20-21 май 2017г. в Палермо (Италия) пък се състоя цикъл от срещи и дебати, чиято цел бе да демонстрират на участващите 28 граждани как интеграцията на имигрантите може да бъде постигната чрез активен ангажимент на местните публични институции и на организациите на гражданското общество, работещи с доброволци. 

Като част от процеса по изучаване на местните и международни активности в периода 13.09 – 15.09.2017г. се състояха две срещи във Виена (Австрия) с представители на FRA – Агенцията на Европейския съюз за Фундаментални права и UNODC – Офисът на Обединените нации за борба с наркотиците и престъпността. Цел на събитието бе да повиши осведомеността на участващите 25 лица по темата за човешки права, както и да спомогне за преодоляване на потенциално поведение на ксенофобия и расизъм. 

В продължение на усилията за разпространение на резултатите от проектът и мултиплициране на резултатите, пък, бяха проведени поредица от информационни събития в 13 от партньорските страни в периода от м. октомври, 2017 до м. април, 2018. Над 340 души общо бяха въвлечени в тези форуми.

Инициативата приключи с 1 финална среща, чиято цел бе да обобщи и оцени проведените активности за промотиране на резултатите, която се състоя в гр. Амаранте (Португалия) в началото на м. април, 2018 .

Повече за проекта: http://www.fondazionefalcone.it/progetti-europei/

 

Партньори

Фондация \"Джовани и Франческа Фалконе\" (Италия) - инициатор и координатор на проекта;

Антигона - Информационен и документационен център за расизъм, екология, мир и ненасилие (Гърция);

Асоциация \"Циганско око\" (Румъния);

Асоциация \"Информационен център за младежта\" – Италия;

Приключенски клуб \"Маряо\" (Португалия);

Асоциация \"Отвъд бариерите\" (Албания);

Фондация за промотиране на социалното включване в Малта - FOPSIM (Малта);

Частна фондация FISCAT (Испания);

Фондация Tale Euro Est (Полша);

Международен Институт по Мениджмънт (България);

LeISA GmbH (Германия)

Образователен център Медия (Сърбия);

Център за международно образование GEMS (Чехия);

НПО Сфера – Македония;

\"Out of the Box International\" (Белгия)

Асоциация на местните демократични агенции (Хърватска);

Колеж Vidzeme (Латвия)

 


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...