Проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

  • Начало: 15.12.2018
  • Край: 15.06.2020

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Описание

Проект „SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ поставя фокус именно върху флуидния, недостатъчно изучен и все още объркващ за множество младежки организации характер на тези нови тенденции.

Проектът е съвместна инициатива на 6 организации (2 от ЕС, 2 от Латинска Америка и 2 от Африка). Неговата основна цел е да изгради капацитета на младежките организации от ЕС и партньорските страни да повишават осведомеността и да изградят умения за развитие на младежки социални предприятия, както и за приемането на социално иновативни предприемачески подходи в нестопанската работа в гражданския сектор в посока насърчаване на положителна и дългосрочна социална промяна, която подобрява ефективността на младежката работа и насърчава жизнеспособността на младежките организации.

Специфичните цели на проекта включват:

1. Изграждане капацитета на младежките организации да наблюдават и анализират местния си социално-икономически контекст и нужди в посока разработване на ефективни подходи за младежка работа и правилно поставяне на фокус върху приоритетните за промотиране области на социално предприемачество и иновации;

2. Промотиране обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество и социалните иновации;

3. Разработване на обучителни модули (Отворени образователни ресурси) в целевите области;

4. Развитие капацитета на участващите организации за интегриране на обучения в областта на социалното предприемачество и социалните иновации в младежката работа на местно ниво при използване на ефективни методи за учене и обучение;

5. Създаване на устойчиви центрове за промотиране, обучение и подкрепа на социалното предприемачество и социалните иновации, както и насърчаване на ефективната работа в мрежа и международно сътрудничество в тази област.

В дългосрочен план, проект SE-HUB следва да доведе до повишаване на висококачествените специализирани възможности за обучение на младежи, заинтересовани от социалното предприемачество и изграждане на кариера в гражданския сектор. 

Партньори

Сдружение „Международен институт по мениджмънт“, България

Social Youth Development Civil Nonprofit Society, Гърция

National Youth Council, Намибия

Word And Sound Live Literature Company, Южна Африка

Associacao Paranaense de Cultura APC, Бразилия

Universidad de Colima, Мексико


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...