Дейности

Работим в следните направления:

 • Развитие на образованието, ученето през целия живот и валидирането на неформалното и самостиятелно учене
 • Научни и приложни изследвания в областта на обществените науки
 • Активно участие в международни проекти и програми
 • Иновации, прилагане на информационните и комуникационните технологии и повишаване на управленската култура
 • Насърчаване на предприемачеството, създаването на микро-предприятия и самонаемането
 • Устойчиво развитие
 • Развитие на гражданското общество и европейското гражданство в България, активно участие в процесите на формиране на гражданското общество и борба с корупцията
 • Интегриране на младите хора в обществото и насърчаване на тяхната инициативност
 • Подпомагане социалната интеграция на малцинствата и уязвимите групи в обществото
 • Работа с хора в неравностойно социално положение чрез осигуряване на равен достъп до образователните услуги
 • Управление на човешките ресурси и повишаване качеството на човешкия капитал
 • Възможности за квалификация и преквалификация чрез присъствени и онлайн обучения

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...