В партньорство с МИМ

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

 • Начало: 03.09.2018
 • Край: 02.09.2020

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелно учене. Изследванията показват, че валидирането има два проблема: - Случва се основно на местно ниво и по различен начин в отделните страни-членки - Мигрантите не са особено ангажирани с валидирането на умения, придобити чрез не формално и самостоятелно учене.

Read more

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

 • Начало: 01.11.2016
 • Край: 30.04.2018

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" обединява 17 граждански организации от 16 страни в Европа. Проектът поставя акцент върху нарастващите потоци на преселване в и към стария континент и цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в среда на възникване на нови форми на обществена ангажираност и активно гражданство. Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз.

Read more

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

 • Начало: 01.09.2014
 • Край: 31.08.2016

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Водещ партньор е Каза ди Карита, Торино, Италия.

Read more

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

 • Начало: 01.04.2009
 • Край: 31.10.2009

Поръчката се реализира от обединение, в което са ангажирани Сдружение „Международен институт по мениджмънт", „Международен колеж" ООД и Висше училище „Международен колеж". Обученията на магистратите се финансират от Оперативна програма „Административен капацитет", в рамките на проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008, изпълняван от Висш Съдебен Съвет

Read more

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

 • Начало: 01.08.2008
 • Край: 31.08.2009

Проектът, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, се реализира от екип на Фондация „Модерно образование и наука”, чийто председател е основателят на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” - доц. д-р Тодор Радев.

Read more

Организиране и провеждане на обучения, семинари и срещи по проект „Представяне на резерват „Балтата”, по договор с община Балчик

Организиране и провеждане на обучения, семинари и срещи по проект „Представяне на резерват „Балтата”, по договор с община Балчик

 • Начало: 01.07.2008
 • Край: 30.11.2008

Проектът се реализира от създаденото от Срдужение МИМ висше училище в рамките на Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България- Румъния BG2005/017-455.01.02.01 „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието

Read more

Проект 2008 – 1- BG1-LEO01 – 00307 “Иновации в туристическото обслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма” (Иновации в туризма)

Проект 2008 – 1- BG1-LEO01 – 00307 “Иновации в туристическото обслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма” (Иновации в туризма)

 • Начало: 01.06.2008
 • Край: 30.06.2009

Проектът е финансиран от програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз и се реализира в партньорство с приемащи организации от Испания и Германия.

Read more

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

 • Начало: 01.02.2008
 • Край: 30.04.2009

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” и се изпълнява от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище”, чийто основател е Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” – доц. д-р Тодор Радев.

Read more

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

 • Начало: 01.12.2007
 • Край: 30.11.2008

Проектът се финансира от програма ФАР „Трансгранично сътрудничество: България - Румъния” и се реализира от експерти на Сдружението подръководството на екипа от Висше училище Международен колеж в партньорство с румънската асоциация „Регионален център за развитие на човешките ресурси и социален мениджмънт”.

Read more

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

 • Начало: 19.03.2007
 • Край: 21.03.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по програма ФАР по линията BG 0102.05 – Инициатива на пазара на труда

Read more

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

 • Начало: 01.04.2006
 • Край: 30.04.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по Програма ФАР, бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 “Алтернативна заетост”

Read more

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ...

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Отворени образователни ресурси и учене ...

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Валоризиране на висококвалифицираните ...

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в ...